Instalace v obci prostřední lipka. Jedná se o podparapetní jednotku. Venkovní jednotka umístěna na konzoli na fasádě.