Instalace v obci prostřední lipka. Jedná se o podparapetní jednotku.

Venkovní jednotka umístěna na konzoli na fasádě.