777 205 043 info@tepi.cz Po - Pá 8 - 16

Co si připravit před instalací tepelného čerpadla

1) Podat žádost u ČEZ změna na sazbu D57d elektrické vytápění 20hod.NT 4h.VT  (tarif: tepelné čerpadla)

2) Výpočet tepelných ztrát + návrhy pro –  Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám

 • Pro výpočet tepelných ztrát nám zavolejte na 777 205 043

3)  Nabídka:

 • Dle tepelných ztrát domu kW – doporučíme výkon tepelného čerpadla tepi iQ R
 • Následně od nás obdržíte: Nabídku s finální cenou, termínem dodání, montáží, uvedením do provozu a proškolením obsluhy.

4.1)  Příprava na instalaci tepelného čerpadla

 • Elektrické připojení kabel CYKY 5 x 4 mm²  jištěný 3 x 20A  nebo 3 x 25A  – do prostoru nového ovládacího rozvaděče (technická místnost-kotelna)
 • Ovládání HDO kabel CYKY 3 x 1,5 mm² do prostoru ovládacího rozvaděče
 • Zemnící žlutozelený vodič CYKY 1 x 6 mm² do prostoru  ovládacího rozvaděče
 • Napojení na nový nebo stávající topný systém 2 x kulový uzávěr 1″  (teplá-výstup/studená-zpátečka)
 • Měřící rozvaděč s odpočtovými hodinami musí vyhovovat současné legislativě ČEZ
 • Instalaci venkovní jednotky tepelného čerpadla doporučujeme montáž na připravený základ / toto vám jsme schopni zajistit

 

      4.2) Kotlíkové dotace:

 

5)  Umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla

 • Venkovní jednotku vždy umisťujeme s ohledem na možné rušení sousedů/ hladina hluku klesá se vzdáleností a v cca 10 - 15m (dle výkonu) naše zařízení splňuje veškeré hlukové normy. (pro noc 40dB)
 • Pokud máte zájem, můžeme základ ze ztraceného bednění připravit my.

6)  Instalace tepelného čerpadla -> předání díla

 • Instalace začíná obvykle do 10 dnů od objednání tj. po zaplacení zálohy
 • Doba instalace tepelného čerpadla je zpravidla 1 - 2 dny

7) Po dokončení montáže obdržíte

 • Protokol o instalaci tepelného čerpadla / bude potřeba pro ČEZ
 • Protokol o tlakové zkoušce  /na tlakovém okruhu sledovaných plynů
 • Záruční list a knihu pro záznam revizí o provozu zařízení

8)  Přihlášení u ČEZ(nebo jiného - vašeho dodavatele el.) – získání sazby D57d

Pro přihlášení potřebujete 3 dokumenty