+420 777 205 043 info@tepi.cz Po - Pá 08:00 - 16:00

CO SI PŘIPRAVIT

1) Podat žádost u ČEZ změna na sazbu D57d elektrické vytápění 20hod.NT 4h.VT  (tepelné čerpadla)
2) Výpočet tepelných ztrát + návrhy pro –  Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám
  • Tepelné ztráty domu jsou nutností pro získání el. tarifu D57d (20+4)
  • Vypočítáme Vám tepelné ztráty - cena dle náročnosti od 3 500Kč, v případě realizace 30% sleva.
  • Pro výpočet tepelných ztrát nám zavolejte na 777 205 043
3)  Příprava na instalaci tepelného čerpadla
  • Elektrické připojení kabel CYKY 5×4  jištěný 3x20A  nebo 3x 25A  – do prostoru nového ovladacího rozvaděče (technická místnost-kotelna)
  • Ovládání HDO kabel CYKY 3x 1,5 do prostoru  ovladacího rozvaděče
  • Napojení na nový nebo stávající topný systém 2x kulový uzávěr 1″  (teplá-stoupačka/studená-zpátečka)
  • Měřící rozvaděč s odpočtovými hodinami musí vyhovovat současné legislativě ČEZ
  • Instalaci venkovní jednotky Tč doporučujeme montáž na připravený základ / toto vám jsme schopni zajistit
4)  Nabídka:
  • Dle tepelných ztrát domu kW – doporučíme výkon tepelného čerpadla tepi iQ R
  • Následně od nás obdržíte: Nabídku s finální cenou, termínem dodání, montáží a proškolením obsluhy.
5)  Umístění venkovní jednotky TČ
  • Venkovní jednotku vždy umisťujeme s ohledem na možné rušení sousedů/ hladina hluku klesá se vzdáleností a v cca 10 - 15m (dle výkonu) naše zařízení splňuje veškeré hlukové normy. (pro noc 40dB)
6)  Instalace > Předání
  • Instalace začíná obvykle do 10 dnů od objednání tj. po zaplacení zálohy
  • Doba instalace je zpravidla 1-2 dny
7)   Po dokončení montáže obdržíte
    • Protokol o instalaci TČ            /bude potřeba pro ČEZ
    • Protokol o tlakové zkoušce    /na tlakovém okruhu sledovaných plynů
    • Záruční list a knihu pro záznam revizí o provozu zařízení /revize 1x ročně
8)  Přihlášení u ČEZ – získání sazby D57d

Pro přihlášení potřebujete 3 dokumenty

  • 1/ Výpočet tepelných ztrát (viz. bod 1)
  • 2/ Revize