Povinnost a četnost revizí chladících a klimatizačních zařízení(i tepelná čerpadla) závisí na množství chladícího plynu v okruhu, zároveň se množství liší v závislosti na tom o jaký plyn se jedná.

Každé chladivo má stanovený tzv. GWP (potenciální dopad na životní prostředí), vynásobíme-li GWP daného plynu s jeho množstvím v systému, vyjde nám ekvivalent tun CO2, podle kterého zjistíme jestli naše zařízení musí splňovat pravidelné revize.

 

Chladiva

Příklad

R410A = GWP 2088

Množství chladiva v mém systému: 0,9kg

2088 * 0,9 = 1879 tun ekv. CO2

 

Tabulka pro výpočet GWP jednotlivých chladiv

Chladivo GWP 5 tun ekv. CO2 (kg) 50 tun ekv. CO2 (kg) 500 tun ekv. CO2 (kg)
R32 675 7.41 74.1 741
R410A 2088 2.39 23.9 239
R407C 1774 2.82 28.2 282
CO2 (R-744) 1 5 000.00 50 000.0 500 000.0

 

Četnost kontrol zařízení

Obsah chladiva (tun ekv. CO2) Systém detekce úniku Četnost kontrol (měsíce)
5 - 50 ne 12
5 - 50 ano 24
50 – 500 ne 6
50 – 500 ano 12
nad 500 ne 3
nad 500 ano 6

 

R22 – Povolen je provoz stávajících zařízení, ale je zakázán servis, který vyžaduje zásah do chladícího okruhu.

Jediným povoleným zásahem do okruhu je za účelem odsátí chladiva a jeho zneškodnění.