Napojení a zjednodušení systému kombinující solární ohřev a plynový kotel, který je nastaven jako bivalentní zdroj.