Stěhování vnitřní jednotky z 1. nadzemního podlaží do přízemí.